Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดทำรายการทางการเงินของวัด

การจัดทำรายการทางการเงินของวัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ขอนมัสการ(เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดพิจิตร)  ส่งข้อมูลรายงานทางการเงินของวัดประจำปี ๒๕๕๓ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔

 

  แบบรายงานทางการเงินของวัด

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง