Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดทำรายการทางการเงินของวัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ขอนมัสการ(เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดพิจิตร)  ส่งข้อมูลรายงานทางการเงินของวัดประจำปี ๒๕๕๓ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔

 

  แบบรายงานทางการเงินของวัด

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 02:21)

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ปี๕๕                   สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นปี ๕๕         ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                วัดส่งเสริมสุขภาพ