Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ กฐินวัดคุณพุ่ม

 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

ภาพกฐินพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี วัดคุณพุ่ม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

นายสุวิทย์  วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 10 พฤษจิกายน 2010 เวลา 06:55)

 

         สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น            ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                  วัดส่งเสริมสุขภาพ