Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ กฐินวัดคุณพุ่ม

 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

ภาพกฐินพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี วัดคุณพุ่ม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

นายสุวิทย์  วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง