Home รายชื่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ข้อมูลวัดพัฒนาตัวอย่าง

  

รายชื่อวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง อุทยานการศึกษาในวัด

 

 ที่

วัด 

ตำบล 

อำเภอ 

วัดพัฒนาตัวอย่าง

ที่ที่มีผลงานดีเด่น

(ปีที่ได้)

วัดพัฒนา

ตัวอย่าง

(ปีที่ได้)

อุทยานการศึกษา 

การศึกษาในวัด

(ปีที่ได้)

 1.

ท่าหลวง 

ในเมือง 

เมือง 

 

2510-2513                 

 

 2

หัวดง หมู่ 7

หัวดง 

เมือง 

2537

2536 

 

 3

คลองคู้ หมู่ 6

ท่าหลวง

เมือง

2540

2538

2540

 4

เขารูปช้าง 

ดงป่าคำ

เมือง

2551

2543

 

 5

ตะพานหิน 

งิ้วราย

ตะพานหิน

 

2510-2513

 

 6

ธงไทยยาราม หมู่  1 

ห้วยเกตุ

ตะพานหิน

2543

2540

 

 7

มงคลทับคล้อ หมู่ 2 

ทับคล้อ

ทับคล้อ

2528

2528

 

 8

ทับคล้อ 

ทับคล้อ

ทับคล้อ

2548

2545

2543

 9

โพทะเล 

โพทะเล

โพทะเล

 

2509-2511

 

 10

กำแพงดิน หมู่ 4 

กำแพงดิน

สามง่าม

2535

2529

 

 11

ป่าพรหมวิหาร 

หนองโสน

สามง่าม

  

2544

 12

เขตมงคล หมู่ 1 

วังทรายพูน

วังทรายพูน

 

2530

 

 13

โพธิ์ประทับช้าง หมู่ 3    

โพธิ์ประทับช้าง    

โพธิ์ประทับช้าง     

2533

2532

2538

 14

วังจิก หมู่ 9 

วังจิก

โพธิ์ประทับช้าง

  

2539

 15

ท่าช้าง 

เนินมะกอก

บางมูลนาก

2550

2542

 

 16

ธรรมสังเวช หมู่ 5 

ห้วยร่วม

ดงเจริญ

 

2513-2517

 

 17

สำนักขุนเณร 

สำนักขุนเณร

ดงเจริญ

  

2551

 18

ไทยย้อย หมู่ 1 

สากเหล็ก

สากเหล็ก

 

2539

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2011 เวลา 02:14)

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ปี๕๕                   สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นปี ๕๕         ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                วัดส่งเสริมสุขภาพ