Get Adobe Flash player
Home ทำเนียบพระสังฆาธิการอำเภอ

ทำเนียบพระสังฆาธิการอำเภอ

 

 ทำเนียบพระสังฆาธิการอำเภอ (จอ./จต.เลขา)

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง