Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวงานบุญ

ปิดทองฝังลูกนิมิตจังหวัดพิจิตร


 

 

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วัดในจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๕๘

  

ที่ 

                          วัด 

        กำหนดจัดงาน

 .
วัดบ่อแต้ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๕๙
 ๒.
วัดวิจิตราราม อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ 
 ๓. 
วัดหนองบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
 ๔.
วัดท่าปอใต้ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙

๕.

 

  
 

 

 

  

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง