Get Adobe Flash player
Home บทสวดมนต์ คำอาราธนาและคำถวายทาน - คำถวายข้าวพระพุทธ

คำอาราธนาและคำถวายทาน - คำถวายข้าวพระพุทธ

Article Index
คำอาราธนาและคำถวายทาน
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำถวายของใส่บาตร
คำถวายสังฆทาน
คำถวายผ้ากฐิน
คำถวายผ้าป่า
คำถวายพระพุทธ
คำถวายเทียนพรรษา
คำกรวดน้ำ
คำแผ่เมตตา
ทุกหน้า

     คำถวายข้าวพระพุทธ
อิมัง   สูปะพยัญชะนะ  สัมปันนัง  สาลีนัง  โภชะนัง  อุทะกัง  วะรัง  พุทธัสสะ  ปูเชมิ  ฯ 

ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี  พร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า  
คำลาข้าวพระพุทธ
เสสัง  มังคลัง  ยาจามิฯ 
ข้าพเจ้าขอคืนเศษอันเป็นมงคลนี้
ข้าพเจ้าขอภัตที่เหลือเป็นมงคลด้วยเถิด
 


สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง