Home การปฏิบัติพิธีทางพระพุทธศาสนา การขอพระราชทานเพลิงศพ - ตัวอย่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
Article Index
การขอพระราชทานเพลิงศพ
ขั้นตอนในการขอพระราชทานเพลิงศพ
ข้อกำหนดของกองราชพิธี
การขอรับและการปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน
ตัวอย่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทุกหน้า

  ตัวอย่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


  แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2009 เวลา 07:55)

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ปี๕๕                   สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นปี ๕๕         ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                วัดส่งเสริมสุขภาพ