Get Adobe Flash player
Home องค์ความรู้ พระพุทธรูปประจำวัน

พระพุทธรูปประจำวัน - พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางวัน)

Article Index
พระพุทธรูปประจำวัน
พระพุทธรูปประจำวันจันทร์
พระพุทธรูปประจำวันอังคาร
พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางวัน)
พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางคืน)
พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
พระพุทธรูปประจำวันศุกร์
พระพุทธรูปประจำวันเสาร์
ทุกหน้า

พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางวัน)

เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน  พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร ส้นพระบาทชิดกัน  แสดงพระอิริยาบทการออกบิณฑบาต ซึ่งเป็นพุทธกิจตอนเช้า พระพุทธรูปปางนี้ มีที่มาจากพุทธประวัติ ที่พระพุทธองค์พร้อมพระภิกษุสงฆ์ จำนวนมากได้เสด็จออกบิณฑบาตที่กรุงกบิลพัสดุ์ ตามที่อำมาตย์กาฬุทายุได้ขออาราธนา พระพุทธองค์ได้ทรงทอดเนตรบรรดาพระประยูรญาติ ยังมีทิฐิมานะ ไม่เคารพพระองค์ และพระสงฆ์  พระพุทธองค์จึงได้แสดงปาฎิหารย์ บันดาลให้เกิดฝนโบกขรพรรษตกลงมา ท่ามกลางพระประยูรยาติ ฝนโบกขรพรรษนี้ผู้ใดอยากให้เปียก ก็จะเปียก ถ้าไม่อยากให้เปียก ก็จะไม่เปียก ดุจน้ำฝนตกลงในใบบัว ทำให้พระประยูรญาติทั้งหลายคลายทิฐิมานะ จากนั้นพระพุทธองค์จึงแสดงเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตามคติโบราณกำหนดให้มีคาถาบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร มีข้อความดังนี้

 

บทสวดบูชาประจำวันพุธ (กลางวัน)

ค      สัพพาสีวิสะชาตีนัง      ทิพพะมันตาคะทัง   วิยะ 
ยันนาเสติ  วิสัง  โฆรัง เสสัญจาปิ  ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ  สัพพัตถะ สัพพะทา  สัพพะปาณินัง
สัพพะโสปิ  นิวาเนติ ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ

พระปริตรย่อมป้องกันพิษและอันตรายอื่น ๆ   ของสัตว์ทั้งปวง   ตลอดเขตแห่งอำนาจทุกแห่งเสมอ   เหมือนทิพยมนต์และโอสถทิพย์ที่ขจัดพิษร้ายของอสรพิษทั้งปวง   ขอเราทั้งหลายจงร่วมกันสวดพระปริตรนั้นเถิด

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง