Get Adobe Flash player
Home หน่วยอบรมอปต. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจังหวัดพิจิตร

จำนวนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๕๘

 

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕

 

ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๒

๑. วัดโป่งวัวแดง ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงราราง  พระครูพิศาลปุญญาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดโป่งวัวแดง เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จัดตั้งเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒

๒. วัดห้วยแก้ว  ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง พระครูวิทิตชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จัดตั้งเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒

๓. วัดโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงรางนาง พระครุพิพัฒน์วีรธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไทยงาม เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จัดตั้งเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒

ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๓

๑.วัดคลองเจริญ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  พระครูวิบูลสิทธิการ วิปุโล เจ้าอาวาสวัดคลองเจริญ เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ดาว์นโหลด   ๑.คู่มือปฏิบัติงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

๒.ระเบียบมหาเถรสมาคม

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง