Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๒

           กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วัดในจังหวัดพิจิตร เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

 

         สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น            ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                  วัดส่งเสริมสุขภาพ