Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๒

           กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วัดในจังหวัดพิจิตร เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง