Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๒

           กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วัดในจังหวัดพิจิตร เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ปี๕๕                   สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นปี ๕๕         ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                วัดส่งเสริมสุขภาพ