Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาเพื่อคุณ

พระพุทธศาสนาเพื่อคุณ

 

                                                      ตารางออกอากาศ
รายการ 
สถานี 
 เนื้อหา
ผู้ดำเนินรายการ 
 พระพุทธศาสนาเพื่อคุณ
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ทุกวันพุธ
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
คลื่น FM ๙๓.๕๐ MHz
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัดพระสงฆ์ 
 ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

 

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง