Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ

โครงการค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ได้จัดโครงการคุณธรรมนำวิชาชีพ นักศึกษาเปิดภาคเรียนใหม่  ณ วัดใหม่ปลายห้วย อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
     

 ภาพกิจกรรม

 

                     

 

                                      

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง